O nás

Mea Vita s.r.o. (t. j. spoločnosť s ručením obmedzeným) bola založená 16. marca 2011 ako domáca opatrovateľská služba pre občanov žijúcich v Bratislave a okolí mesta.

V súčasnosti je registrované sídlo spoločnosti v Bratislave na Nerudovej č.1. Poskytujeme profesionálne opatrovanie v domácnosti pre občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby, pre seniorov, zdravotne, fyzicky a sociálne hendikepovaných klientov, ich rodiny a priateľov. Služba je založená na dôvernom a priateľskom vzťahu s ľuďmi, ktorým pomáhame uľahčiť a spríjemniť každý bežný deň života.

Hlavným zmyslom našej činnosti je pomáhať ľuďom, ktorí túto pomoc potrebujú priamo v ich vlastnom domove a rodinnom prostredí. Služby poskytuje tím profesionálnych pracovníkov.

Naše služby

Hygiena

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

Základné sociálne aktivity

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o domácnosť

Vedenie domácnosti

Poradenská služba

Kariéra

Hľadáte si novú prácu, radi pomáhate? Hľadáme práve Vás.

“Dbajme, aby nám staroba nezanechala vrásky aj na duši, keď ich už robí na tvári.”

Michel de Montaigne