Služby

Sebaobslužné úkony

Hygiena

 1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov, masti, prípadne medikamentov),
 2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte)

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

 1. porciovanie stravy
 2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)
 3. kŕmenie a pomoc pri pití

Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

 1. sprievod na toaletu
 2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní
 3. účelná očista po toalete
 4. sprievod z toalety
 5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)
 6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)

Obliekanie, vyzliekanie

 1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb)
 2. obliekanie, obúvanie
 3. vyzliekanie, vyzúvanie

Mobilita, motorika

 1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)
 2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko
 3. polohovanie
 4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov)
 5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Dodržiavanie liečebného režimu

 1. v domácom prostredí
 2. nákup liekov, podávanie liekov a aplikácia mastí
 3. kontrola glykémie glukomerom
 4. odmeranie krvého tlaku, pulzu a telesnej teploty
 5. aplikácia liečiva subkutánne (napríklad inzulínu)
 6. polohovanie

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

 1. nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru
 2. príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla
 3. donáška jedla do domu
 4. umytie riadu
 5. bežné upratovanie v domácnosti
 6. obsluha bežných domácich spotrebičov
 7. starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)
 8. starostlivosť o lôžko
 9. vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby
 10. donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie
 11. ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

Základné sociálne aktivity

Sprievod

 1. na lekárske vyšetrenie
 2. na vybavenie úradných záležitostí
 3. do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania
 4. pri záujmových činnostiach

predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

Tlmočenie

 1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach
 2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

Dohľad

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít

 1. potreba dohľadu v určenom čase
 2. potreba nepretržitého dohľadu

Vedenie domácnosti

Poradenská služba