Objednávka domácej opatrovateľskej služby

Rozhodnutie o odkázanosti:
ÁnoNie

Požadovaný denný rozsah opatrovania v hodinách:
4 hodiny8 hodín24 hodín

Rodinní príslušníci

Manžel/ka

Deti